BÜYÜKBAŞ KLİNİK & ÇİFTLİK EKİPMANLARI

cihazlar output PORTASOL

cihazlar output BOYNUZ KESME

cihazlar output HANDYCOPE

BOYNUZ YAKMA CİHAZI

BOYNUZ KESME CİHAZI

SAHA MİKROSKOBU

immobilizer

üre

cihazlar output FARMFREUND ANESTEZ˜ C˜HAZI

ANESTEZİ CİHAZI

SÜTTE ÜRE TAYİNİ CİHAZI

ANESTEZİ C. FARMFREUND

MAS-D-TEC nemölçer nemölçer
MAS-D-TEC TAHIL NEM ÖLÇER KABA YEM NEM ÖLÇER
Keton Ölçüm Cihazı tırnak draminski
KETON ÖLÇÜM CİHAZI TIRNAK KESME MOTORU DRAMİNSKİ
milktest somatos_mini
SÜT ANALİZ CİHAZI SOMATOS MİNİ

Hasvet - kampanyalar-spotHasvet - haber-ve-duyurular-spotHasvet - markalarmz-spotHasvet - e-blten-spotHasvet - insan-kaynaklar-spot