DRAMINSKI KABA YEM NEM ÖLÇER

DRAMINSKI Kaba Yem - Nem Ölçüm Cihazı

Portatif kaba yem-nem ve sıcaklık ölçüm cihazı, depolama(istifleme) ile hasat edilmiş ürünlerin zarar görmesini engeller.

Kuru ot ve saman gibi kaba yemlerin içindeki nem oranının belirlenmesini sağlar.

Kaba yem-nem ölçüm cihazı, hasat edilmiş ürünlerin içerisindeki elektriksel iletkenlik değişikliklerini belirler. Nem oranını dijital olarak yüzde, sıcaklığı ise santigrat (derece) olarak kullanıcıya bildirir.

İki önemli ölçümleme için kullanılır.

  • Nem
  • Sıcaklık

Hafızası sayesinde, yapılmış 50 ölçümü, maksimum ortalama ve minimum kriterleri içerisinde belirler ve kullanıcının bilgisine sunar.

Broşürü indirmek için tıklayınız.

Hasvet - kampanyalar-spotHasvet - haber-ve-duyurular-spotHasvet - markalarmz-spotHasvet - e-blten-spotHasvet - insan-kaynaklar-spot

Sarvon Web Tasarım