KEDİ VE KÖPEKLERDE AKUT RESPİRATUVAR DİSTRESS ACİL KLİNİK YAKLAŞIMLAR VE YÖNETİM PROSEDÜRLERİ SEMİNERİ

KEDİ VE KÖPEKLERDE AKUT RESPİRATUVAR DİSTRESS ACİL KLİNİK YAKLAŞIMLAR VE YÖNETİM PROSEDÜRLERİ SEMİNERİ

 

Hasvet  Medikal sponsorluğunda TUVECCA tarafından organize edilen ''Kedi ve Köpeklerde Akut Respiratuvar Distress Acil Klinik Yaklaşımlar ve Yönetim Prosedürleri Semineri’’ Dr. Hadi ALİHOSSEİNİ tarafından 28 Mayıs 2020, Saat: 21:00’de online olarak düzenlenmiştir. Değerli bilgiler sunan Dr. Hadi ALİHOSSEİNİ Hocamıza ve katılımcılara çok teşekkür ederiz.