KOYUN KEÇİ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ KONGRESİ

KOYUN KEÇİ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ KONGRESİ

3. KOYUN KEÇİ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ KONGRESİ

Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği tarafından her iki yılda bir düzenlenen Koyun Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi’nin bu yıl üçüncüsü 27-29 Nisan 2017 tarihlerinde Bursa’da yapıldı.

KOYUN KEÇİ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ KONGRESİ

Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği tarafından her iki yılda bir düzenlenen Koyun Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi’nin bu yıl üçüncüsü 27-29 Nisan 2017 tarihlerinde Bursa’da yapıldı.

Kongre 27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 14.00’de yapılan açılış konuşmaları ile başladı.

Kongrede ülkemizde koyun ve keçi yetiştiriciliğinde başlıca sorun olan yetiştirme, besleme, üreme sağlığı, hastalıklar ve paraziter mücadele konularında 7 ayrı üniversiteden konuşmacının yer aldığı 10 çağrılı tebliğ sunuldu. Kongrede standımız yoğun ilgi gördü.

Kongrede söz alan Prof.Dr. Hasan BATMAZ:

"İnsanların beslenmesinde hayvansal proteinlerden çok önemli olup, bunların en başında da et ve süt gelmektedir. Et ve sütün en önemli kaynağını sığırlar sağlarken, koyun ve keçiler de bu kaynağın oluşmasında önemli paya sahiptirler. Dünyada kırmızı etin sığırlardan sonraki en önemli kaynağını domuzlar oluşturmaktadır. Ülkemizde ise kırmızı et üretimine en büyük destek koyun ve keçilerden sağlanmaktadır. Yine koyun sütüne ve özellikle son yıllarda keçi sütüne ve bunların ürünlerine talep her geçen gün artmaktadır. Koyun ve keçiler merayı en iyi değerlendiren, kurak şartlarda asgari verimle yaşamaya devam eden ve doğurganlığını sürdürebilen hayvan türleridir. Ülkemizin coğrafi ve iklim şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda bu hayvan türlerinin önemi son yıllarda yeniden daha iyi anlaşılmaktadır.

Ülkemizde son 5-6yıldır koyun ve keçi varlığımız artmış ve bu artışa paralel olarak koyun ve keçilerin hem verimlerinin artırılması hem de sağlıklarının korunması stratejik durum almaktadır. Gelişen sektörler birlikte bu alanda Veteriner Hekimlerimiz için küçük ruminant hekimliği ile ilgilenen hekim sayısı ve bunların güncel, yeterli ve ulaşılabilir bilgiye ihtiyaçları da artmıştır. Bu nedenle Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneğimiz tarafından ilk olarak 23-25 Mayıs 2013 tarihinde Antalya’da ve ikincisi 15-18 Nisan 2015 tarihinde Marmaris’te Koyun Keçi Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumları düzenlenmiştir. Her iki toplantıya gösterilen ilgi ve bu alanda çalışan meslektaşlarımızın talepleri devam ettiğinden her iki yılda bir planladığımız gibi bu yıl kongre tarzında 27-29 Nisan 2017 tarihinde Bursa’da düzenlenecektir. " dedi.