1. ULUSLARARASI TÜRKİYE VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

1. ULUSLARARASI TÜRKİYE VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ

1. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastalıkları Kongresi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi önderliğinde 10-13 Ekim 2017 tarihinde Club Hotel Sera Antalya’da düzenlenmiştir.

Sığırlarda herediter hastalıklar, RPT’nin diferansiyel teşhis ve tedavisi, Köpeklerin şok tedavisinde EKG, Kronik böbrek yetmezliğinde kök hücre uygulaması için renal subkapsüler adipoz doku enjeksiyon metodu, Köpeklerin atopik dermatitisinde güncel diyagnostik ve terapötik yaklaşımlar, Yenidoğan buzağılarda umbilikal kordondan kaynaklı tetanozun tanı ve tedavisi, Prematüre buzağılarda sol ventriküler diyastolik disfonksiyonu, Holstein ineklerde postpartum hastalıklar ve süt üretiminin muhtemel korelasyonu gibi kliniğe yönelik sunumlar yapılmıştır. İlk kongre olmasına rağmen oldukça verimli geçmesini sağlayan başta Kongre Düzenleme Kurul Başkanı Prof. Dr. Sn. Şima ŞAHİNDURAN Hocamız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz.