III. ULUSAL HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİ

III. ULUSAL HAYVANCILIK EKONOMİSİ KONGRESİ

 

III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı tarafından 11-14 Ekim 2018 tarihinde Antalya'da gerçekleştirildi.  Hasvet Medikal de sponsor olarak kongreye destek olmuştur. Kongre Başkanı Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep BAĞLAMIŞ, Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Gürsel COŞKUN'un açılış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin SAKARYA AB Sığır-Dana Eti Ortak Piyasa Düzenleri hakkında konferans vermiştir.