SÜRÜ YÖNETİMİNE BAKIŞ GÜNLERİ SEMPOZYUMU

SÜRÜ YÖNETİMİNE BAKIŞ GÜNLERİ SEMPOZYUMU

 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi VETANKA Topluluğu tarafından 2-3 Kasım 2021 tarihinde ''Sürü Yönetimine Bakış Günleri'' Sempozyumu düzenlenmiştir. Hasvet Medikal’in sponsor olarak destek verdiği etkinlikte Hasvet Ekosistem sunumu gerçekleştirilmiştir. VETANKA ve katılımcılara çok teşekkür ederiz.