ANTİBİYOGRAM SETİ

ANTİBİYOGRAM SETİ

Antibiyotikler, tedavide en çok kullanılan ve kullanılmasında en çok hata yapılan ilaç grubudur. Bilinçsiz ve aşırı antibiyotik kullanımı neticesinde bakterilerde direnç gelişimi, hastalık tanısının maskelenmesi, tedavi maliyetinin yükselmesi, geç tedavi, süperinfeksiyon (Dirençli bakterilere bağlı yeni infeksiyon gelişimi), hekime ve ilaca güvensizlik vb. durumlar şekillenmektedir.
Doğru antibiyotik seçimi için Disk Diffüzyon Yöntemi önerilmektedir. Bu test dünyada rutin laboratuvarların uyguladığı hekimin sadece 20 dakikasını ayırarak mikroorganizmanın en hassas olduğu antibiyotik grubunu 2-3 günde tespit edebildiği bir testtir. Antibiyotiğin etken üzerindeki inhibisyon etkisini ölçen kalitatif bir testtir.
Hasvet Medikal test için gerekli olan tüm malzemeyi set olarak hizmetinize sunmaktadır. Setimizde etüvden pense, antibiyogram pensinden öze teline kadar gerekli tüm malzemeler bulunmaktadır. Ayrıca uygulama ve değerlendirme ile ilgili ücretsiz eğitim verilmektedir.

Diğer Ürünler