BRUSELLA TEŞHİS SETİ

BRUSELLA TEŞHİS SETİ

Brusellozis WHO, FAO VE OIE tarafından dünyanın en yaygın zoonozu olarak kabul edilmektedir. İhbari mecburi olan Brusellozis ülkemizde insanlarda ve hayvanlarda oldukça yaygındır. Brusellozis ile mücadelede hastalığın, bulunduğu işletmede söndürülmesi esastır. Eğer hastalık tespit edilemeden hasta hayvanlar satılırsa hastalık birçok işletmeye yayılmış olacaktır. Brusellozisin tespitinde ise Rose Bengal ve Serum Aglutinasyon Testleri kullanılmaktadır. Bu testlerin sonuçlarına göre mecburi kesim ve karantina uygulamaları yapılmaktadır.

HASVET Medikal testler için gerekli olan tüm malzemeyi (Rose bengal-Tüp Aglutinasyon- Pleyt Aglütinasyon) set olarak hizmetinize sunmaktadır. Setimizde antijenden tüp sehpasına etüvden pipet ucuna kadar tüm malzemeler bulunmaktadır. Ayrıca uygulama ve değerlendirme ile ilgili ücretsiz eğitim verilmektedir.

Aglutinasyon testi ile 17-24 saatte antikor titresi tespit edilerek hayvanın aşı durumuna göre hasta olup olmadığı net olarak ortaya konulmaktadır. Bir hekimin 8-10 hayvanın teşhisi için testlere ayıracağı toplam süre 25-30 dakikadır.

Merck marka gram boyama seti ve parazitolojik muayene seti satış listemizde olup uygulama ve değerlendirme ile ilgili destek verilmektedir.

Diğer Ürünler