HEMOCUE LÖKOSİT ANALİZÖR

HEMOCUE LÖKOSİT ANALİZÖR

İsveç'te üretim yapan Hemocue firması, 1982 yılından beri portable analiz cihazları üretmektedir. Cihazlarda kullanılan küvetli sistem firma tarafından patentlidir. Firmanın dünyada 250.000'den fazla cihazı kullanılmaktadır.

WBC yani lökosit düzeyi hastanın genel sağlık durumunu gösteren en temel göstergelerden biridir. WBC düzeyi, yangı oluşumu ve hastalığın prognozunu belirlemede kullanılmaktadır. Operasyon sonrasında lökositozis şekillenmesi, operasyon sonrası infeksiyonu gösterebilmektedir. WBC düzeyi akut infeksiyonların seyrini ve tadavinin başarısını gösterebilmektedir. Böylece klinisyen kullandığı ilaçların etkilerini değerlendirebilmektedir. Yanıtı değerlendirip kısa sürede tedavide değişiklik yapabilmektedir.

Yüksek beyaz kan hücresi miktarı ya da lökositozis, enfeksiyonlar, inflamasyonlar, anemi, alerjiler, sistemik hastalıklar gibi hastalıklara işaret etmektedir. Özellikle kronik RPT olgularında %100 oranında lökositoz görülmektedir. Oldukça sık görülen RPT olgularında lökositozis, klinisyenin tanısını kuvvetlendiren önemli bir bulgudur.

Düşük lökosit miktarı lökopeni brusella, viral infeksiyonlar, vitamin, bakır ve çinko gibi mineral eksikliklerinde görülmektedir. Özellikle canine parvovirus enfeksiyonu, perakut peritonitis, pleuritis, endometritis, endotoksik veya anafilaktik şok halleri lökopeniye neden olmaktadırlar.

 

Lökosit Ölçüm Cihazının Özellikleri;

  • Kullanımı kolaydır.
  • Tek kullanımlık küvetlerle çalışılmaktadır. Ölçüm aralığı: 0.3-30.0 x 10⁹/l
  • 10 mikrolitre venöz veya kapiller kan test için yeterlidir.
  • Sadece 600 gram ağırlığa sahip olup18x13x12 cm ölçülerindedir.
  • Test sonucu 3 dakikada alınmaktadır.
  • Her testten önce analizör kalibrasyonunu otomatik yapmaktadır. Kullanıcının yapması gereken kalibrasyon yada herhangi bir ayarlamaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Her test öncesi yapılan otomatik kalibrasyonla sonuçların güvenilirliği maksimize edilmektedir.
  • 6 adet AA pille(Kalem pil) çalıştığı gibi istenirse adaptörle de çalışabilmektedir.
  • Küvetler arabada veya oda sıcaklığında taşınabilmektedir(15-35˚C).
  • 600 sonuç analizörün hafızasında saklanabilmektedir. Böylece klinisyen hastanın takibini kolayca yapabilmektedir.

 

Broşür için lütfen tıklayınız.