MOBİLAB METABOLİK PROFİL ANALİZ CİHAZI

MOBİLAB METABOLİK PROFİL ANALİZ CİHAZI

Kompakt tasarımı ve orijinal çantası sayesinde laboratuvarınızı yanınızda taşıyacaksınız.

İhtiyacınız olan herşeyi bu çanta içinde hazır bulacaksınız

NEFA BHBA MAGNEZYUM KALSİYUM va LAKTAT ölçümlerini çok kısa bir süre içinde ve istediğiniz yerde kolaylıkla yapabileceksiniz.

METABOLİK PROFİL DEĞERLENDİRME HAKKINDA KISA BİLGİLER

Metabolik profil;

Süt sığırlarının metabolik durumlarını incelemek ve metabolik hastalıkları klinik belirtiler belirginleşmeden erken dönemde saptamak amacıyla yapılan testleri kapsar.

Bu test sonuçlarının hayvanlara verilen rasyon, yaşam ortamı, doğum verileri, vücut kondisyon skoru gibi parametrelerle beraber değerlendirilmesi sürü yönetiminde son derece önemlidir.

Bu değerlendirmeler bize temel olarak;

Enerji Dengesi
Protein Dengesi
Mineral Dengesi hakkında bilgi verir.
Önemli olan subklinik seyreden metabolizma hastalıklarını saptayıp çiftliğinizdeki gizli verim kayıplarını ortaya çıkarmaktır.

 

ENERJİ DENGESİ

Hayvanınızın yemlerle aldığı enerji ve harcadığı enerji arasındaki dengedir.

Hayvanınızın sağlığını, üreme performansını, süt verimini direkt etkilemektedir.

Yaşanan negatif enerji dengesi ketosiz, yağlı karaciğer sendromu, tırnak problemleri gibi vakalara neden olur.


ENERJİ DENGESİ İÇİN NELERE BAKILIR?

Betahidroksibütirikasit/BHBA
Non-esterifiedfatty acid/ NEFA
GLUKOZ
KOLESTEROL
TRİGLİSERİD
PROTEİN DENGESİ

Günümüzdeki sistemlerde beslenme hakkında en önemli veri elde ettiğimiz referanslardan biridir. Genellikle yeni doğanlarda pasif transfer yetmezliğinde gözlenen Hipoglobunemi, üre-nitrojen düzeylerinin ölçülmesiyle de değerlendirilen infertilite gibi verileri elde etmemizi sağlar.


ENERJİ DENGESİ İÇİN NELERE BAKILIR?

Total Protein
Albumin
Globulin
Kan Üre Azotu/ BUN
Süt Üre Nitrojen/ MUN


MİNERAL DENGESİ

Kalsiyum, fosfor ve magnezyum ölçümü metabolik profil testlerinde değerlendirilmesi elzem parametrelerdir.

Özellikle gebeliğin son dönemindeki ve kuru dönemdeki ineklerde kalsiyum seviyesinin normal sınırlar içerisinde olması hayati önem taşır. Abomasum deplasmanı, mastitis, gelişme geriliği, güç doğum, retensiyo sekundinarum da mineral dengesiyle yakından ilişkilidir.


MİNERAL DENGESİ İÇİN NELERE BAKILIR?

Kalsiyum
Fosfor
Magnezyum
Sodyum
Potasyum
Klor
 

Set İçerik:

1 adet taşıma çantası
1 adet mobiLab cihazı
1 adet BHBA ölçüm cihazı
1 kutu BHBA ölçüm stribi
1 adet mini santrifüj
2 adet otomatik pipet
Sarf malzemeler
1 adet laboratuvar saati
1 adet not defteri
1 adet tüp standı

KAYNAKLAR:

Kennerman,E. (2014). Süt Sağlığı Programlarında Metabolik Profil Testin Önemi ve Uygulanması (ss.109-118)

Gül, Y.(2012). Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları. Medipres.

Reece, O. W. (2008). DUKES Veteriner Fizyoloji (Yıldız, Sedat, Çev.). Medipres.

MOBİLAB ANALİZÖRÜN PARAMETRELERİ

Serum Betahidroksi bütirik asit (BHBA), plazma esterleşmemiş yağ asidi/Non Esterified Fatty Acid (NEFA), Magnezyum, Kalsiyum ve Laktat değerleri hastalık insidensi, rasyon formülasyonu, beslenme yönetimi, metabolizma durumu ile ilgili problemlerin tespiti ve yönetiminde rehber olarak kullanılmaktadır. Sürü bazlı beslenme durumunun ortaya konulabilmesi için numune alınan hayvanların uygunluğu ve riskte olup olmamaları oldukça önemlidir. Laktasyon dönemi, kuru dönem vb. detaylara bakılmadan yapılan testler durumu doğru yansıtmayacaktır.

Subklinik Ketozis Testi İçin BHBA Testi:

Subklinik ketozisin genel nedeni, laktasyon başlangıcında yüksek protein/düşük enerji içeren besleme, kuru dönemde negatif enerji dengesi nedeni ile önceden oluşmuş olan karaciğer yağlanması ve çok ıslak silajda aşırı bütirik asit oluşumudur. Subklinik ketozis için dünyada en geçerli test kan BHBA ölçümüdür. Çünkü BHBA, aseton ve asetoasetat’tan  daha stabildir. BHBA’nın subklinik ketozis için eşik değeri 14.4 mg/dl’dir. Bu eşik değerin aşılması ile klinik ketozis, abomasum deplasmanı ve süt üretiminde düşme riski artmaktadır. Klinik ketozis genelde BHBA 26 mg/dl’nin üstüne çıktığında tespit edilmektedir. BHBA testi için kan numunesi alımı BHBA’nın en tepe noktaya çıktığı yemleme başlangıcından 4-5 saat sonra yapılmalıdır.

Kuru Dönemde Negatif Enerji Dengesinin Tespiti İçin NEFA Testi:

NEFA testi kuru dönemdeki ineklerin negatif enerji dengesinin indikatörüdür. Bu dengenin bozulması daha sonra ketozis, karaciğer yağlanması, abomasum deplasmanı, retensiyo sekundinarum ve infertilite  problemleri için risk oluşturmaktadır. Sürü sağlığı değerlendirirken test sonucu 1 hayvandaki gibi değerlendirilmemelidir. Önemli olan sürüde farklı test sonucu veren hayvanların sürüdeki yüzdesidir. NEFA testi doğumdan önce negatif enerji dengesinin olup olmadığını ortaya koymak için kullanılmaktadır. Negatif enerji dengesi sütçü ineklerde olması beklenen,  doğumdan sonra değerlendirilmesi ve yorumlanması zor bir olgudur. Bu sebeple doğumdan önce 2-14. günler arası test yapılmalıdır. Doğumdan önce yüksek NEFA konsantrasyonları karaciğer yağlanması, ketozis, abomasum deplasmanı ve doğuma yakın diğer hastalıklar için yüksek risk oluşturmaktadır. Eğer NEFA konsantrasyonu yüksek olarak bulundu ise, kuru dönemde total enerji alımını attırmaya odaklanmak gerekmektedir. Bunun için rasyonda enerjisi yüksek gıdalar, NFC içeriği arttırılmış gıdalar ve beslenme sıklığını arttırmak gerekmektedir. NEFA konsantrasyonları gıda alımından 4-5 saat sonra en düşük seviyeye ulaşır. Diğer gıda alımına doğru en yüksek seviyeye çıkar. Bu sebeple en yüksek seviyeyi tespit edebilmek için numune, gıda alımına yakın bir zamanda alınır.

Magnezyum Testi:

Magnezyum bağırsaktan kalsiyum emilimi ve kemik kalsiyum mobilizasyonu için önemli olan hormonların üretimi için gereklidir. Bu sebeple magnezyum hipokalsemiyi önlemede önemli bir rol oynamaktadır. Hayvanların özellikle streste bulunduğu ortamlarda, yağ ve/veya kalsiyum fazla düzeyde tüketilmesi gibi rasyona ait dengesizlik  magnezyum yetersizliğini arttırmaktadır. Buzağılarda hipomagnezemik tetani beslenmede doğrudan magnezyum eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Buzağılarda hipomagnezemik tetani yaygındır ve genellikle beraberinde hipokalsemi eşlik eder. Çayır ve meraların yüksek düzeyde azot ve potasyum içermesi, magnezyumun değerlendirilme oranını düşürmektedir. Magnezyum testi ile hipomagnezemik tetani şekillenmeden önlemler alınabilmektedir.

Hipokalsemi:

Hipokalsemi, komplikasyonu en fazla olan vakaların başında gelmektedir. Kas tonusunun azalması yada yitirilmesine sebep olduğundan tonusunu yitiren uterus gerekli kasılmaları yapamayacağı için güç doğum, prolapsus uteri, retensiyo sekundinarum, metritis, üreme performansında düşme şekillenebilmektedir. Kas tonusunun azalması yatalak inek hastalığı, mastitis, rumen duvarı kasının gücünde azalma(atoni) nedeniyle timpaniye predispoze olma, abomasum deplasmanı vakalarında artış, yem tüketiminin düşmesi nedeniyle ketozis riski artmaktadır.  Hayvanın sürüde verimli olarak kalacağı süre azalmaktadır. Hipokalseminin subklinik seyredebileceği ve bahsedilen komplikasyonlardan birkaçının birlikte görülebileceği düşünülürse ineklerin kalsiyum takibi işletme için çok önemlidir.

Laktat:

Laktat testi, asidoz, abomasum deplasmanı, dehidrasyon, kusma ve ishal gibi vakalarda metabolizmaya ne oranda müdahale edileceğine karar verilmesini kolaylaştırmaktadır. Çünkü asit-baz dengesine yönelik tedaviler dikkatle yapılmalıdır.