VETERİNER CERRAHİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE İNOVATİF ÇÖZÜMLER EĞİTİMİ

VETERİNER CERRAHİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE İNOVATİF ÇÖZÜMLER EĞİTİMİ

Küresel sağlık teknolojisi lideri Medtronic Firmasının, dünyanın en gelişmiş, sayılı eğitim merkezlerinden biri olan Medtronic İnovasyon Merkezi’nde Hasvet olarak Veteriner Cerrahide Güncel Yaklaşımlar ve İnovatif Çözümler konulu organizasyonda, 22 Aralık 2022 tarihinde 30 meslektaşımız ile bir araya gelinmiştir. Organizasyon boyunca, beşeri hekimlikte çığır açan Medtronic çözümlerinin veteriner cerrahideki kullanım alanları hakkında bilgiler verilirken, Medtronic ürün portföyünden de bahsedilerek veteriner sahada kullanımları ile ilgili fikir alışverişinde bulunulmuştur. Prof. Dr. Mustafa ARICAN yumuşak doku cerrahisinde inovatif çözümler sunumuyla Medtronic ürünleri ile ilgili tecrübelerini aktarmıştır. 

Medtronic İnovasyon Merkezi (MIC Istanbul) başta Türkiye olmak üzere, Orta ve Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Rusya'nın da içinde bulunduğu 35 ülkenin sağlık profesyonellerinin yüksek teknoloji ve terapilere ilişkin gelişimini destekleyen, dünyadaki sayılı eğitim merkezlerinden biri olup, 4000 metrekarelik bir alana kurulu eğitim merkezi içinde doktor ve hemşire olmak üzere tüm sağlık profesyonellerinin tıbbi prosedürlerde gelişimini amaçlayan; 12 ameliyat masalı ameliyathane, yoğun bakım laboratuvarı, kateter / simülasyon laboratuvarları, 125 kişilik koltuk kapasiteli oditoryum, Ar-Ge laboratuvarı, toplantı odaları ile günlük toplam 300 sağlık personeli ile birlikte çalışma kapasitesine sahiptir. Merkezde meslektaşlarımızı ağırlayarak tüm katılımcılara bütün üniteler ve ürünleri inceleme ve kullanma fırsatı sunulmuştur.

Medtronic ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.