GKGM, 18/06/2017 TARİHİNDE LİSANS BELGESİ İLE İLGİLİ OLARAK YENİ BİR DÜZENLEME YAPMIŞTIR.

GKGM, 18/06/2017 TARİHİNDE LİSANS BELGESİ İLE İLGİLİ OLARAK YENİ BİR DÜZENLEME YAPMIŞTIR.

Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü 2281192 sayı ve 18/09/2017 tarihli yazısı ile veteriner muayenehane ve polikliniklerde röntgen cihazı kullanımında yeni bir düzenleme yapmıştır. Yalnız tedavileri altında bulunan hastalarda teşhis için kullanılmak üzere muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde röntgen cihazı bulunduracak olan veteriner hekimlerin bu cihazı kullanmaya yetkili olduklarına dair bir belge almaları gerekmektedir.

Bu belge Veteriner Radyoloji dersini almış veteriner hekimlere muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi açtığını belgelemek şartı ile Fakülte Dekanlıkları’ndan verilmektedir.

Veteriner Radyoloji dersini almamış veteriner hekimler Veteriner Fakülteleri’nde açılacak olan 3 ay süreli hizmet içi kurs sonrasında ilgili belgeyi alabilecektir.

Bahsi geçen belgeye ek olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan Lisans Belgesi alınması zorunludur. Lisans Belgesi almış olan veteriner hekimler bu durumu bulundukları yerdeki il/ilçe Sağlık Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Lisans işlemleri ile ilgili sorular için lütfen tıklayınız.

Lisans için gerekli belgeler için lütfen tıklayınız.

Fiyat listesi için lütfen tıklayınız.