KARDİYOLOJİ SEMİNERİ

KARDİYOLOJİ SEMİNERİ

 

''1. VETERİNER KARDİYOLOJİ SEMİNERİ" ANKARA'DA YAPILDI

17-18 Mayıs 2012 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kardiyoloji Bölümü ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası tarafından "1. Veteriner Kardiyoloji Semineri'' düzenlenmiştir. 150 katılımcı ile gerçekleşen seminerde klinisyenler kalp hastalıklarına klinik yaklaşım, erken tanı ve tedavi yöntemleri konularında en güncel bilgilere ulaşma imkanı bulmuşlardır. Seminerde kalp hastalarının muayenesi, toraks radyografisi, EKG, tansiyon ölçümü, ekokardiyografinin temel prensipleri ve edinsel kalp hastalıkları bulunan hastalarda kalpteki değişikliklerin form ve dereceleri, kalp hastalıklarının akciğer ve damar sistemine etkileri yorumlanmış olup tedavileri ve korunma yöntemleri hakkında bilgiler detaylı olarak anlatılmıştır.

Dünya'daki veteriner hekimliği bilimine entegre olmak ve klinisyenlere en güncel bilgileri sunmak ancak uluslararası katılımlı kongre ve seminerlerden geçmektedir. Bu temelde ülkemizdeki akademisyenlerimizin ve klinisyenlerimizin bilgi dağarcığına katkıda bulunabilmek adına firmamız seminerin ana sponsoru olmuştur. Prof. Dr. Mehmet ŞAHAL Hocamıza, Düzenleme Kurulu adına mesleğe yaptığı bu anlamlı katkı için teşekkür ederiz.