I. ULUSLARARASI VETERİNER KLİNİK İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ

I. ULUSLARARASI VETERİNER KLİNİK İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ

I. Uluslararası Veteriner Klinik İşletmeciliği ve Yönetimi Kongresi 27-29 Şubat 2020 tarihinde Radisson Blu Otel Şişli’de düzenlendi. Veteriner hekimler iyi bir klinisyen olmasının yanısıra iyi bir işletmeci de olmalıdır. Ekibin motivasyonu, stok takip, muhasebe, likidite yönetimi vb. konulara hakim olmadan iyi bir klinik hizmeti sunma şansı bulunmamaktadır. Bu alandaki eksiklerin giderilmesi için I. Uluslararası Veteriner Klinik İşletmeciliği ve Yönetimi Kongresi’nin düzenlenmesinin çok önemli olduğuna inanmaktayız.  Kongrede akılcı ve stres oluşturmayan klinik dizaynı, klinik hizmetlerinde maliyetlendirme ve fiyatlandırma, gelir ve karlılığı arttırıcı uygulamalar, sosyal medya ve etkili iletişim, marka değeri oluşturma, hukuksal ve etik sorunlar gibi direkt klinisyeni ilgilendiren konular üzerinde konuşuldu. Hasvet Medikal ve Evet Yazılım’ın ana sponsor olduğu kongrede Kongre Eş Başkanları Prof. Dr. Ebru Yalçın ve Prof. Dr. Yılmaz ARAL şahsında Düzenleme Komitesi’ne ve daha iyiyi aramak için gelen katılımcılara çok teşekkür ederiz.